Putinova Praha

INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Klavíristka Valentina Lisica, Ruska rozená v Kyjevě, představuje pozoruhodný fenomén klasické hudby počátku 21. století. Na výsluní nejvýznamnějších světových pódií se dostala díky videu, které roku 2007 umístila bez jakékoli další propagace na kanál YouTube. Počet jejích příznivců začal s přibývajícími dalšími nahrávkami narůstat závratnou rychlostí a klavíristka brzy získala exkluzivní smlouvu s prestižním vydavatelstvím Decca a mnohá koncertní angažmá.

Všem fanouškům, kteří znají Valentinu Lisicu především prostřednictvím YouTube, nabízí Dvořákova Praha příležitost „zažít“ tuto mimořádnou umělkyni na pódiu Rudolfina trochu jinak.

Necháme se překvapit, zdali tentokrát klavíristka do svého žánrově pestrého programu zařadí i mimohudební témata – kterým se hojně věnuje ve svém soukromém životě a na sociálních sítích – mezi nimiž nechybí:

– obhajování válečných zločinů putinovského Ruska na východě Ukrajiny a v Sýrii,

– podpora ruské okupace ukrajinského Krymu,

– podpora teroristických organizací působících na východě Ukrajiny a vůdců tamějších loutkových režimů, které zastírají ruskou invazi a okupaci Donbasu,

– šíření ruské propagandy a lží a konspiračních teorií o kulturním a politickém dění v evropských zemích a USA,

– propagace nenávisti vůči rozličným etnickým a sociálním skupinám, jako jsou např. Ukrajinci nebo Afroameričané, tělesně postižení nebo lidé, kteří přežili holocaust.

Symfonický orchestr v kanadském Torontu již v dubnu 2015 zrušil vystoupení Valentiny Lisici, která zde měla hrát 2. klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. Vedení orchestru své rozhodnutí odůvodnilo četnými reakcemi souvisejícími právě s urážlivými a nenávistnými komentáři Lisici k veřejnému dění, zejména k situaci v Ukrajině a ukrajinskému národu jako takovému.

Zanedlouho se přidala i nizozemská letecká společnost KLM, která se v srpnu 2015 rozhodla odstranit nahrávky Lisici ze zábavného programu pro cestující. Důvodem byly oficiální stížnosti cestujících reagující na její podporu ruských teroristů.

Dnes Dvořákova Praha nabízí svým návštěvníkům možnost zatleskat této ženě mnoha talentů. Až tedy budete tleskat interpretacím Ference Liszta nebo Maurice Ravela v podání Valentiny Lisici, uvědomte si, že její umění je spojeno s podporou zabíjení, nenávisti a válečných zločinů a s putinovskou propagandou.

Je zarážející, že do Čech přijíždí vystupovat umělkyně, podporující režim země, která okupuje a ohrožuje své sousedy a demokracii všude na světě. A je s podivem, že tu nachází i nadšené publikum, když v řadě zemí jsou tito fašizující umělci odmítáni.

Putin's Prague

INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Ukrainian-born pianist Valentina Lisitsa is a true and rare phenomenon in the world of 21st century classical music: she found herself in the limelight at the world’s most prominent concert venues thanks to a video she posted on YouTube in 2007. She used no other promotion or advertisement of her skills. The number of her adherents grew rapidly in tandem with new YouTube posts and Lisitsa soon obtained an exclusive recording contract with the prestigious Decca record company, along with numerous concert engagements.

All of her fans who primarily know her through her YouTube music videos now have the opportunity to “experience” this exceptional artist in a slightly different light.

Perhaps Lisitsa will surprise us this time and also put forward some non-musical themes in her richly varied programme – of the kind she frequently devotes herself to in her personal life and on social networks. They might include:

– Her support for war crimes committed by Putin’s Russia in eastern Ukraine and Syria.

– Her support for the occupation of Crimea.

– Her personal support for terrorist organisations in eastern Ukraine and performances for the leaders of Russian-installed puppet regimes that disguise the Russian invasion and occupation of the Donbass region.

– Her spreading of lies, conspiracy theories and Russian propaganda regarding current affairs in European countries and the USA.

– Her promotion of hatred against diverse ethnic and social groups such as black people, Ukrainians, survivors of the holocaust and physically impaired people.

Back in April 2015, the Toronto Symphony Orchestra cancelled a Rachmaninoff 2nd piano concerto which Valentina Lisitsa was to perform with an ensemble, citing her insulting and hateful public statements particularly targeting the situation in Ukraine and specifically the Ukrainian people.

Not long after that episode, in August 2015 Dutch airline KLM decided to remove her recordings from its entertainment programme on the basis of official passenger complaints pointing to her performances and support for Russian-backed strongmen and terrorists in occupied eastern Ukraine.

Presently, the Dvořákova Praha music festival is offering you the opportunity to admire this woman of many talents–but please realise during any applause you give her interpretations of Franz Liszt or Maurice Ravel that her art is connected to killing, hatred and war crimes and Putin’s propaganda.

It is bewildering that such an artist, who actively supports the regime of a country occupying and threatening its neighbours while also assaulting democracy around the world, has come to perform in the Czech Republic. It is also baffling that she can find an enthusiastic audience here, whereas in some other countries people are more likely to reject such artists with fascist tendencies.

Zatímco vy si dnes užíváte koncertu hlasatelky ruské propagandy Valentiny Lisici, Putinovo Rusko i nadále okupuje ukrajinská území a vede válku na Donbasu, páchá válečné zločiny v Sýrii, potlačuje základní práva a svobody vlastních občanů a udržuje v krutých podmínkách stovky politických vězňů. Valentina Lisica ve svých veřejných projevech výše uvedené skutečnosti zlehčuje a obhajuje, obětem těchto činů se naopak vysmívá.

While you are enjoying this concert performed by Russian propagandist Valentina Lisitsa, Putin’s Russia still occupies Ukrainian territory, wages war in eastern Ukraine, commits war crimes in Syria, represses the basic human rights of its own citizens and holds hundreds of political prisoners in cruel conditions. In her public statements, Valentina Lisitsa makes light of the outlined wrongs and defends their perpetrators, while mocking their victims.